Teenused

 

Ehitusaegne puhastus

Ehitustööde ajal tehtav koristus, mille eesmärgiks on takistada mustuse levimist ja mille abil takistatakse pindade kahjustumist ning ehitustolmu kogunemist. Vajadusel teostatakse ehitusprahi koristus ja äravedu.

Ehitus- ja remondijärgne puhastus

Igasuguste ehitus- ja remonditööde järel tehtav põhjalik koristus, mille käigus eemaldatakse objektilt praht ja mustus, pestakse aknad ja klaaspinnad ning eemaldatakse ehitustolm kõikidelt pindadelt, puhastatakse põrandad ja vajadusel kaitsetöödeldakse. Peale puhastust on ruumid kasutuskõlblikud.

Kolimisjärgne puhastus

Kolimise järel, enne ruumide kasutusele võtmist tehtav koristus. Selle käigus kõik pinnad puhastatakse põhjalikult ja vajadusel töödeldakse põrandapinnad kaitsevahenditega.

Suurpuhastus

Põhjalik ühekordne koristus, mis hõlmab ruumide terviklikku sise- ja välispuhastust. Suurpuhastus sisaldab tavapäraselt: akende pesu, põrandate ja põrandakatete hooldust ja kaitsetöötlemist, seinte-, lagede-, mööbli jms puhastamist.

Välisterritooriumi korrashoid

Kojamehe teenus

Kojamehe teenus sisaldab aastaringset regulaarset territooriumi korrashoidu vastavalt kokkuleppele:

- Puhastamine lahtisest olme ja looduslikust prügist;
- suvisel perioodil muru niitmine ja hooldamine;
- talvel autoparklate, kõnniteede ja välississepääsude lumetõrje, vajadusel libedusetõrje;
- lume koristus (äravedu tellimusel);
- sügisene lehtede koristus;
- prügikonteinerite ümbruse ja alusplatside puhastus;
- prügikastide tühjendamine;
- riigilipu heiskamine ning langetamine;
- prügiveo korraldamine kliendi soovi korral.

Lisaks pakume ka muid heakorrateenuseed vastavalt objekti iseloomule ja kliendi soovile.

Muruniitmine

Olenevalt objekti suurusest ja omapärast kasutatakse käsitsi lükatavat muruniidukit, trimmerit või suuremate objektide puhul ka nn aiatraktori tüüpi murundiidukit.

Lumekoristus

Kõikidel kinnistuomanikel tuleb oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest puhastada ja libedus tõrjuda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjale. Pakume mehhaniseeritud ja käsitsi lumekoristuse teenust. Teostame libeduse tõrjet: pindade katmist liivaga või peenkruusaga. Töid teostatakse vastavalt kliendi soovidele ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorra eeskirjale.

Eritehnika kasutamisel lisandub hinnale tehnika rent (lumepuhur, kopplaadur, korvtõstuk jne.)

Teostame ka lume ja jääpurikatõrjet katuselt, rõdudelt ja terassidelt.